Odstránenie mechanických nečistôt

Mechanické nečistoty poškodzujú spotrebiče, armatúry, pákové batérie, upchávajú dýzy závlah. Preto odporúčame pri každej studni aj inštaláciu filtra na odstránenie mechanických nečistôt. Na tento účel sú najvhodnejšie filtre s vypúšťacím ventilom, kde môžete vypustiť nahromadení kal z filtra bez potreby demontovania banky filtra. Takéto filtre odstraňujú hrubé mechanické nečistoty väčšie ako 90 mcr alebo 50 mcr. Pokiaľ je potrebné odfiltrovať jemnejšie mechanické nečistoty je potrebné použiť ďalší filter s jemnejšou filtračnou vložkou.

Problémy s mechanickou filtráciou

Príliš veľa nečistoty vo vode: Filter sa po chvíli zanesie. Treba voliť filter s väčšou kapacitou alebo hydrocyklón. Pri niektorých prípadoch pomôže zriadenie automatiky na automatické odpúšťanie kalu.
Upchatá filtračná vložka po krátkej prevádzke: Treba zvoliť hrubšiu filtračnú vložku alebo pred existujúci filter predradiť ešte jeden filter s hrubšou filtračnou vložkou.
Zdeformovaná filtračná vložka: Je potrebné znížiť prietok alebo namontovať filter s väčšou kapacitou. Ďalšou možnosťou je montáž dvoch filtrov paralelne.

Odstránenie zápachu, zákalu vody, mikroorganizmov a baktérií

Zápach vody najčastejšie spôsobujú organické nečistoty alebo príliš veľké množstvo železa, chlóru, zlúčenín síry.
Zákal vody je pre každú studňu špecificí a môže ho spôsobovať veľa faktorov, vo väčšine prípadov je možné zákal filtráciou odstrániť.

Na odstránenie zápachu sa používajú filtračné vložky s aktívnym uhlím alebo karbónové bloky. K odstráneniu kalu sa používajú vložky ktoré dokážu odstrániť drobné jemné nečistoty/čiastočky. Na odstránenie baktérií a mikroorganizmov sa používajú filtračné vložky s prímesou striebra.

V prípade použitia ktorejkoľvek z uvedených vložiek je nutné pred tieto filtračné vložky umiestniť mechanický filter. V opačnom prípade môže dôjsť k upchatiu alebo znehodnoteniu filtračnej vložky.

Odstránenie tvrdosti vody

Tvrdá vody spôsobuje tvorbu nánosov v armatúrach a potrubiach a vedie k ich postupnému zanášaniu a upchávaniu. Pri práčkach, umývačkách riadu, alebo ohrievačoch vody zanáša výhrevné špirály a postupom času spôsobí jej prepálenie. Najjednoduchšou ochranou sú prietokové filtre s polyfosfátovou náplňou. Komplexnou a 100% ochranou sú zmekčovače vody s ionovýmennou náplňou kde ióny vápnika a horčíka sú nahrádzané sodíkom . Sú to kompaktné zmäkčovače kde sa filter, riadiaca hlava a regulačný roztok nachádzajú v jednom kompaktnom obale. Na reguláciu náplne slúži soľný roztok.

Odborná inštalácia je jedným zo základných predpokladov spoľahlivého a dlhodobého fungovania vášho čerpadla. Nedodržanie dole uvedených pokynov môže viesť k trvalému poškodeniu výrobku.