Stanovenie požadovaného prietoku vody na základe toho na aký účel sa bude voda využívať

Zásobovanie domácnosti

  • malá domácnosť (1-3 členovia domácnosti, max. 5 odberných miest) maximálna spotreba 40l/min.
  • stredná domácnosť (3-4 členovia domácnosti, max. 7 odberných miest) maximálna spotreba 60l/min.
  • veľká domácnosť ( 5 a viac členov domácnosti, viac generační dom) maximálna spotreba 80l/min.

Zavlažovanie

  • ručné polievanie, polievanie pomocou záhradnej hadice 1/2“, maximálna spotreba 16l/min.
  • ručné polievanie , polievanie pomocou záhradnej hadice 3/4“, maximálna spotreba 30l/min.
  • ručné polievanie, polievanie pomocou záhradnej hadice 1“, maximálna spotreba 50l/min.

Automatická závlaha

potrebný prietok obvykle stanovuje realizátor závlahy

Kombinovaná spotreba

najčastejšia kombinácia spotreby vody je zásobovanie domácnosti, automatická závlaha a ručné polievanie. Automatická závlaha je najčastejšie prevádzkovaná v čase keď domácnosť nemá žiadnu spotrebu ( v noci a nad ránom), preto kombinovaná maximálna spotreba je daná maximálnou spotrebou resp. súčtom spotreby domácnosti a manuálneho polievania.

Iné účely

dopúšťanie jazierok a nádrží, napúšťanie bazénov, chladenie alebo iné. Stanovenie požadovaného prietoku konzultuje s odborníkom, neváhajte nás osloviť telefonicky alebo mailom.