Ako hlboko spustiť čerpadlo do vrtu

Z hľadiska spoľahlivého a dlhodobého fungovania čerpadla je pri inštalácii do vrtu veľmi dôležitá inštalačná hĺbka a poloha čerpadla. Čerpadlo je potrebné inštalovať dostatočne vysoko od dna, aby nedošlo k nasatiu nečistôt z dna vrtu. Pri vŕtanej studni obvykle posledné dva metre slúžia ako kalník, nad ním sa za bežných okolností nachádza niekoľko metrov perforovanej rúry. Pokiaľ je to možné odporúčame čerpadlo inštalovať až nad perforáciu.

Ako postupovať pri inštalácii čerpadla do kopanej studni

Pri kopaných studniach je často vodný stĺpec podstatne nižší v porovnaní s vŕtanou studňou a dochádza k jej postupnému zanášaniu nečistotami. Pri inštalácii čerpadla s tým treba rátať a pokiaľ je to možné nainštalovať ho aspoň jeden meter od dna studne. Vo väčšine prípadov je vodný stĺpec menší alebo pri čerpaní dochádza k jeho značnému poklesu. Väčšina ponorných čerpadiel nie je dimenzovaná na prácu v prípadoch kedy sú čiastočne vynorené, pretože tým môže dôjsť k ich poškodeniu. V takýchto prípadoch sa do kopaných studní preventívne odporúča inštalovať čerpadlá s chladiacim plášťom, alebo inštalovať čerpadlá vo verzii s plavákom, čo je najlacnejšia a najjednoduchšia ochrana proti behu na sucho.

Ako postupovať pri výbere a inštalácii ponorného čerpadla do nádrže

V prípade inštalácie čerpadla do nádrže musí byť čerpadlo vybavené chladiacim plášťom, pri inštalácii čerpadla vo vertikálnej polohe to však nie je vždy nevyhnutné a záleží to od okolností. Chladiaci plášť je potrebný v prípade že obtekanie vody okolo motora je nedostatočné, čím môže dôjsť k jeho prehriatiu a následnému poškodeniu. Pri horizontálne inštalácii je nevyhnutne potrebný chladiaci plášť. V prípadoch kedy môže teplota čerpanej vody presiahnuť teplotu 20°C odporúčame použiť externý chladiaci plášť. Inštaláciu čerpadla do nádrže odporúčame realizovať prostredníctvom spôsobilej a skúsenej firmy, neváhajte