Každé čerpadlo je možné prevádzkovať napriamo, teda manuálne ho zapínať a vypínať. Tento spôsob použitia je však mimoriadne nebezpečný a je vhodný len v prípade krátkodobej prevádzky.

Dôležité a nevyhnutné v záujme ochrany čerpadla a jeho dlhodobého a spoľahlivého používania je, voľba správneho typu ovládacej jednotky.Typ ovládacej jednotky volíme podľa druhu a spôsobu využitia vodného zdroja. S ovládacou jednotkou sa stáva čerpacia technológia plne automatická a čerpadlo ostáva chránené v prípade negatívnych vplyvov počas jeho prevádzky.  

Medzi najpoužívanejšie typy ovladacích jednotiek patrí:

Tlakový spínač

  • zabezpečuje zapnutie/vypnutie čerpadla
  • neslúži ako ochrana čerpadla

Tlaková ovládacia jednotka

  • najjednoduchší typ ovládania čerpadla
  • použitie pri menej zložitých vodovodných systémoch
  • chráni čerpadlo pred chodom na sucho a zabezpečuje jeho automatické zapnutie/vypnutie
  • nevýhodou je kolísanie tlaku počas jeho prevádzky

Frekvenčný menič

  • inovatívne riešenie automatickej prevádzky
  • vhodné pre ponorné a samonasávacie čerpadlá
  • vhodné pre všetky systémy zásobovania vodou
  • zabezpečuje konštantný tlak v systéme počas celej doby prevádzky, chráni čerpadlo pred chodom na sucho a zároveň slúži ako kompletná motorová ochrana čerpadla

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok na naše služby telefonicky 0940 880 468,
alebo emailom info@dobrecerpadlo.sk