Na viacerých odberných miestach sú problémy s elektrickou energiou, vo väčšine prípadov sa problémy vyskytujú len za určitých okolností alebo majú len krátkodobý charakter. V prípade že vaše čerpadlo nemá vhodnú motorovú ochranu je možné že dôjde k poškodeniu elektromotora.

Ovládacie jednotky PILOT ale aj frekvenčné meniče vám poskytnú kompletnú motorovú ochranu vášho čerpadla. V horších prípadoch problémy s elektrickým pripojením pretrvávajú dlhšie alebo sú dokonca trvalé, v takýchto prípadoch môžu byť riešením čerpadlá typu 4HS MultiPower.

Čerpadlá tohto typu môžu byť napájané jednosmerným aj striedavým elektrickým prúdom so širokým rozsahom napájacieho napätia. Tieto čerpadlá môžu byť pripojené priamo na batérie, dieselové generátory, veterné turbíny, solárne panely ale aj na striedavú elektrickú sieť.