Častým problémom sú vrty s malou výdatnosťou, ktoré nedokážu pokryť okamžitú spotrebu akú zákazník potrebuje. Prvým problémom v danom prípade je ako dosiahnuť potrebný prietok a druhým problémom je ako v takomto prípade ochrániť čerpadlo pred chodom na sucho a nasatím nečistôt.

V tomto prípade je mať čerpadlo nainštalované v správnej hĺbke a nastaviť prietok regulačným ventilom tak aby pri dlhšom čerpaní nedochádzalo k vyčerpaniu vrtu. Ďalšou dôležitou zásadou v takýchto prípadoch je vždy vybaviť čerpadlo vhodnou motorovou ochranou a ochranou proti behu na sucho. V prípade veľmi malej výdatnosti je možným riešením čerpanie vody s takéhoto zdroja do zbernej nádoby (nádrže), do ktorej sa za určitý čas nazbiera dostatočné množstvo vody. Do tejto zbernej nádoby umiestnite ďalšie čerpadlo, ktoré môže jednorázovo čerpať podstatne väčšie množstvo vody.

Čo v tomto prípade nerobiť

zákazníci v takomto prípade často čerpadlo umiestnia až na samé dno vrtu a zaobstarajú si väčšiu tlakovú nádobu. Väčšia tlaková nádoba pomôže len chvíľkovo, za pár minút sa voda v nádobe minie a problém je späť. Umiestnenie čerpadla v blízkosti alebo na samotné dno vrtu ale aj do oblasti perforácie prináša riziko že čerpadlo bude nasávať nečistoty. Vďaka filtrácii sa vám môže podariť nečistoty odfiltrovať ale pri dlhšej takejto prevádzke hrozí poškodenie čerpadla (zaseknutie hydrauliky, spálenie motora, opotrebenie hydrauliky čo môže viesť k zničeniu motora).