Na výtlak čerpadla odporúčame inštalovať spätnú klapku ( spätná klapka je väčšinou súčasťou hydraulík čerpadiel), v tomto prípade slúži táto spätná klapka ako bezpečnostná. V prípade inštalovania čerpadla do väčších hĺbok použite na výtlačné potrubie niekoľko spätných klapiek.

Zvoľte vhodné dimenzovanie rozvodov aby zodpovedali požadovaním prietokom. V prípade zlého dimenzovania potrubia môže dochádzať k neprimerane veľkým tlakovým stratám, v takýchto prípadoch sa môže javiť že čerpadlo nepodáva deklarovaní výkon.

Na zaistenie čerpadla vo vrte použite nerezové lanko alebo iný materiál kde je minimálna statická rozťažnosť. V prípade použitia zlého zaisťovacieho lana (napr. lano s veľkou statickou rozťažnosťou) dôjde po určitej dobe k jeho prílišnému natiahnutiu, v tom prípade lano už neplní svoju funkciu a váha celej sústavy zostane visieť na výtlačnom potrubí alebo n elektrickom kábli, čo môže viesť k ich poškodeniu. Na upevnenie lana použite vhodný spojovací materiál v inom prípade môže dôjsť k predratiu lana.

Čerpadlo odporúčame vo vrte vystrediť pomocou montážnej spony. Bez jej použitia sa môže kábel, rúra výtlačného potrubia ako aj čerpadlo dotýkať steny vrtu a odstupom času môže dôjsť k ich predratiu a poškodeniu.

V prípade že nie ste dostatočne odborne zdatný, nechajte inštaláciu čerpadla na nás, máme s tým bohaté skúsenosti. Neváhajte nás osloviť.