Prevádzkujte čerpadlo vždy prostredníctvom vhodnej motorovej ochrany a s ochranou proti behu na sucho. Pre správne fungovanie motorovej ochrany je dôležité aby bola správne nastavená. Motor čerpadla používaný bez použitia motorovej ochrany alebo bez správne nastavenej motorovej ochrany sa nevzťahuje záruka.

Elektrický okruh čerpadla prevádzkujte vždy s prúdovým chráničom, prevádzkovanie bez tejto ochrany môže viesť k nenávratnému poškodeniu riadiacej elektroniky.

Ovládacie skrinky inštalujte na stenu v pozícii kde nemôže dôjsť k ich zatopeniu, dôraz klaďte na to aby boli káblové vývody vždy dostatočne dotiahnuté a skrinka uzavretá. Natečenie vody do ovládacej skrinky môže spôsobiť jej nenávratné poškodenie.

Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble k prepojeniu medzi frekvenčným meničom a kondenzátorovou skrinkou ani k ich pripojeniu na elektrickú sieť, sú najčastejším zdrojom závad a môžu viesť k trvalému poškodeniu ovládacích zariadení.

Doporučujeme aby kábel medzi čerpadlom a napájaním bol neporušení z jedného kusu. V prípade že kábel musí byť prerušení dbajte na to aby bolo prepojenie vykonané vodotesným káblovým spojom alebo aby bolo prepojenie káblov umiestnené v skrinke s dostatočným krytím, veľmi dôležité je aj aby kábel ktorý nadpájame mal vhodné parametre ( najlepšie rovnaké ako kábel ku ktorému ho pripájame).

V prípade že je kábel medzi čerpadlom a frekvenčným meničom dlhší ako 70 metrov je nutné napojiť medzi frekvenčný menič a kondenzátorovú skrinku vyhladzovací filter. V prípade že vyhladzovací filter nepoužijeme môže odstupom času dôjsť k poškodeniu izolácie motora.