Návrh technológie

Pre správny návrh technológie je najdôležitejšie poznať typ vodného zdroja odkiaľ chceme vodu čerpať (vŕtaná, kopaná, či narážaná studňa; retenčná nádrž a iné) a samozrejme účel, na aký by sme chceli daný zdroj pitnej/úžitkovej vody využívať (zásobovanie domu, záhrady, či automatickej závlahy, technické využitie, alebo ich kombinácia). Čítaj viac

Realizácia a montáž

Pred samotnou realizáciou niektorých projektov je treba zabezpečiť úpravu terénu a osadenie manipulačnej šachty.

Prvým bodom realizácie je spustenie čerpadla do studne či nádrže pri dodržaní adekvátnej hĺbky, zabezpečenie jeho správneho uchytenia a vycentrovanie výtlačného potrubia.

Servis čerpadiel

Zabezpečujeme kompletný záručný aj pozáručný servis čerpadiel, domácich vodární a ovládacích jednotiek všetkých značiek.

V prípade nutnosti k Vám pošleme našu hliadku do 12 hodín od nahlásenia poruchy.

Prečo si vybrať profesionálov?

⋅ Záruka správneho návrhu čerpadla a technológie pre bezproblémový chod počas celej doby užívania

⋅ Záruka kvalitne a odborne namontovanej čerpacej technológie, čo samozrejme predlžuje jej životnosť a urýchľuje riešenie prípadných reklamácií

⋅ Záruka funkčnosti – V prípade reklamácií zapožičiame vhodné čerpadlo po celú dobu riešenia

Naše služby pre Vašu spokojnosť

Nakoľko je našou snahou poskytovať komplexný servis a profesionálne služby v obore čerpacích technológií a automatických závlah, neutále pracujeme na zdokonalovaní našich teoretických a praktických znalostí.

  • Návrh, predaj, montáž a servis pororných čerpadiel a domácich vodárni
  • Čistenie a začerpávanie studní; Čerpacie skúšky
  • Predaj a montáž vodomerných šachiet
  • Projektovanie a montáž automatických závlah značky RAIN BIRD
  • Predaj a montáž kalových čerpadiel; Prenájom
  • Odčerpávanie zaplavených pivníc rodinných domov
  • Zazimovanie závlah a chát
  • Rezanie závitov do 2″ 

Návrh čerpacej technológie

K správnemu výberu vhodného čerpadla je dobré poznať výdatnosť vodného zdroja (maximálne množstvo vody ktoré je možné čerpať pri ustálenej vodnej hladine), jeho celkovú hĺbku, a výšku ustálenej vodnej hladiny. Dobré je poznať umiestnenie perforácie (hlavne pri vŕtaných studniach), ako aj celkový priemer vrtu, kopanej alebo narážanej studni.

Pri komplexnejších riešeniach je nutná pred konečným výberom vykonať osobnú obhliadku technikom, ktorý posúdi prevýšenie vodovodného vedenia, ako aj maximálnu vzdialenosť od zdroja po posledné odberné miesto a v neposlednom rade aj ich počet. Na základe toho Vám vieme vybrať čerpadlo presne podľa Vašich potrieb, navrhnúť vhodnú dimenziu potrubia a tým aj minimalizovať možné tlakové straty.

Na základe týchto informácií sme schopní vybrať našim zákazníkom spoľahlivú čerpaciu technológiu a správny výkon čerpadla. A to je prvý krok ako Vám pomôžeme predĺžiť jeho životnosť.

Realizácia revíznych šácht a čerpadieľ

Pred samotnou realizáciou niektorých projektov je treba zabezpečiť úpravu terénu a osadenie manipulačnej šachty.

Prvým bodom realizácie je spustenie čerpadla do studne či nádrže pri dodržaní adekvátnej hĺbky, zabezpečenie jeho správneho uchytenia a vycentrovanie výtlačného potrubia.

V ďalšom bode inštalujeme set armatúr s reguláciou tlaku, vhodnou filtráciou do manipulačnej šachty alebo technickej miestnosti podľa požiadaviek zákazníka.

Následne ukotvíme ovládaciu jednotku s motorovou ochranou, a je vykonaná potrebná elektro-inštalácia pre bezpečnú prevádzku.

Po prevedeniu týchto úkonov prechádzame k prvému spusteniu čerpadla do prevádzky, odvzdušneniu potrubia a odbornému nastaveniu danej regulačnej jednotky tlaku. Po nastavení a kontrole uvedieme systém do bežného prevádzkového stavu.

V poslednom bode pristúpime k odovzdaniu technológie zákazníkovi a jeho poučeniu o správnom užívaní, resp. ovládaní danej ovládacej jednotky.

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok na naše služby telefonicky 0940 880 468,
alebo emailom info@dobrecerpadlo.sk