Kombinácia viacerých zdrojov vody sa robí z rôznych dôvodov napr. malá výdatnosť vrtu, potreba využívania dažďovej vody napríklad na závlahu, potreba mať v rezerve mestskú vodu.

Voda je hromadená v spoločnej zbernej nádobe alebo nádrži. Na prívodných potrubiach sú nainštalované elektroventily ktoré sa na základe stavu vody v nádrži otvárajú a zatvárajú a udržujú tým nádrž stále plnú. V zbernej nádobe/nádrži sa umiestnené čerpadlo pomocou ktorého vodu využívame na potrebné účely.